व्हिजन

Source :    Date :24-Jun-2019

  1.  संस्थेच्या विविध शाळा व महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मनावर राष्ट्रीय दृष्टिकोन व जीवन मूल्यांचे संस्कार करणे.
  2.  प्रत्येक विद्यार्थ्याला गुणवान व सामर्थ्यसंपन्न नागरिक म्हणून त्याचा विकास घडवणे.